Novosti

Firma Rossi iz Italije i generalni zastupnik Pogonska tehnika d.o.o. Vas pozivaju na Sajam Tehnike, koji će se održati u Beogradu od 15 do 19 maja 2017.

Pozivnica (pdf)

Katalog

Seipee elektromotor GM 200La2

Asinhroni elektro motori sa povečanim stepenom korisnog dejstva(IE2, IE3 i IE4)

Najnovija generacija elektro motora visoke korisnosti sadržuje sve dosadašnje prednosti serije JM i GM uključujuči i integrisanu izvedbu sa ili bez kočnica, enkodera i sl.

-3 fazni elektro motori u saglasnosti sa klasom efikasnosti IE3, MEPS Level 1A, EISA Energy Efficient( u odnosu na napon), na zahtev moguče je isporučiti i motore klase IE4, MEPS Level Heff-A, odn. Super Premium efficiency.Kočioni motori u klasi efikasnosti IE1, na zahtev moguče i u klasi IE2.

Nov oblik priključne kutije i napisne pločice iz INOX materiala, koji zadovoljava pored EU i standardu NEMA MG1-12.

Tehnički podaci

  • Veličine 63...500
  • Snaga P1 = 0,06...1 MW
  • 2, 4, 6, 8 polni
  • Dvobrzinski motori
  • Kočioni motori
  • Motori sa enkoderom…
  • Izolovani keramički ležajevi ….

Robne marke